_DSC8683.JPG

PORTFFOLIO BONEDDIGES 
CYMRAEG/WELSH LADY PORTFOLIO

Y Perfformiad LNER/The LNER Performance

Croeso i fy bortffolio ar/lein. Hefo fy nghariad am celf a angerdd am costwm cyfnod, roedd perfformiad yn anochel. Mi rydw i yn falch i cyflwyno fy hun a bywydau eraill fi, edrychwch ar fy perfformiadau yn canol o darnau o gwaith gynharach, yn dilyn i fynu i perfformiadau arbenigol.

Welcome to my online portfolio. With my love for art and my passion for period costume, performance was inevitable. I’m proud to represent myself but also my other lives, Check out my performances among other pieces of early works, leading up to specializing in performance. 

 

©2018 gan/by Lauren Eastwood-Roberts. Holl hawliau ar gadw/All rights reserved.