AMDAN FI/ABOUT ME

PERFFORMIAD WERTH DWEUD/PERFORMANCE WORTH TELLING

Annwyl Syr/Madam,

Mi rydw I yn cyfuno lliwiau llachar ac argraffu digidol hefo’r steil dillad sydd yn gael ei gwisgo gan merched yn y 19fed ganrif. Mae gwaith fi wedi gael ei ysbridoli gan bywydau gorffennol, hanes teulu, llafur domestig merched. Mi rydw I yn cofnodi perfformiadau amser trafeillio mewn fideo a ffotograffiaeth.

Yr eiddoch yn gywir

LNER

Dear Sir/Madam,

I combine my 21st century neon colours and digital printing with the style of clothing worn by women in the 19th century. My work is inspired by dreams of past lives, family history, women’s domestic labour and sewing techniques. I record my time travel performances in video and photography.


Yours Sincerely

LNER

 

©2018 gan/by Lauren Eastwood-Roberts. Holl hawliau ar gadw/All rights reserved.